03 abr

La vergonya i les habilitats socials en casos d’afectats per la X Fràgil

Autor: Comunicació Categories: Recursos
La vergonya i les habilitats socials en casos d'afectats per la X Fràgil

Tot sovint, els nois i noies afectats per la Síndrome X Fràgil manifesten dificultats per relacionar-se amb fluïdesa amb persones de més enllà del seu entorn social immediat. En algun dels casos en els quals ha participat l’Associació, l’equip educatiu de l’ACSXF ha detectat un grau molt elevat de vergonya, un element que obstaculitza la vida social dels afectats.

Els educadors opten per interioritzar l’esquema de les funcions executives. Aquesta forma de treballar consisteix en entendre que hi ha diferents passos a seguir per arribar a un objectiu, de forma que el participant sigui sempre conscient de la seva feina.

Com sempre, el treball de camp es fa a través de l’eix bàsic de pensament del Programa d’Autodeterminació: l’apoderament. Totes les accions que es realitzen es basen en potenciar les habilitats dels participants, explotant les seves capacitats i les seves fílies.

Des d’aquest punt de partida, la vergonya s’aborda amb coneixement del participant, que vol millorar la seva situació per realitzar un objectiu final: parlar amb una veïna, el cambrer del bar, el conductor de l’autocar… L’element de la motivació és el primer pas per descobrir que l’afectat té una necessitat a resoldre i fer-lo plenament partícip del procés.

És aquí on els educadors estableixen un pla de seguiment del treball de la vergonya, repartit en diferents ítems avaluables, que el mateix participant controlarà. Aquest pla consta d’una sèrie de preguntes que fan reflexionar sobre què ens fa sentir vergonya, per què i com puc millorar-ho i quina motivació hi ha darrera.

En tot moment, l’educador supervisa el procés amb l’ajuda a través de comentaris i observacions dels pares de l’afectat i el propi afectat. Tanmateix, el que volem remarcar en aquesta publicació és la capacitació dels participants; es busca crear consciència de què es fa i per què es fa des de l’inici del recorregut fins a la consecució dels objectius.

Els gràfics següents són originals de l’Associació Catalana síndrome X Fràgil.

 

taula

Respondre