02 jul

Recurs per treballar la responsabilitat

Autor: Comunicació Categories: Recursos
Recurs per treballar la responsabilitat

Aprofitar les activitats de la vida diària per iniciar als nostres joves en càrrecs de responsabilitat es una bona manera de treball mitjançant l’aprenentatge funcional.

Al PdA, sovint es planteja com a meta la compra del pa de manera autònoma com a acte de responsabilitat.

Les habilitats cognitives dirigides a la consecució d’una meta fan referencia a les funcions executives. Els processos cognitius que conformen les funcions executives son: planificació, actualització, inhibició, presa de decisions i flexibilitat. Per això, prèviament a la compra cal treballar totes les accions que la integren.

Us proposem un material per duu a terme aquest objectiu:Recurs Butlletí 2on trim TREBALLAR LA RESPONSABILITAT-001Com ho implementem?

  1. Presentar el material al jove i explicar la seva funcionalitat. Encara que no s’hagi iniciat al procés de lectoescriptura acompanyar els pictogrames de grafia ( paraules).
  2. Portar a la pràctica totes les accions amb el suport de l’adult. Important verbalitzar cada acció.
  3. Retallar totes les accions i desordenar-les. El jove haurà d’estructurar novament els retalls. Aquesta activitat cal repetir-la en diferents moments de treball tants cops faci falta, retirant paulatiment el suport de l’adult. Finalitzarà quan el jove automatitzi les funcions executives, es a dir, realitzi l’activitat de manera autònoma.
  4. Comprar el pa de manera sistemàtica, mica en mica, retirant el suport de l’adult.
  5. Assumir la compra del pa com a responsabilitat pròpia de l’adult.

Aspectes a tenir en compte:

  • Assistir SEMPRE al mateix forn de pa: crea seguretat en el jove. Un cop realitzi el procés autònomament, s’extrapolarà a diferents espais.
  • Cal treballar prèviament el recorregut de casa fins el forn de pa (educació vial)
  • Si desconeix el sistema monetari, treballar amb monedes de 1 euro o 2 euros. Intentar sempre que la moneda sigui més gran que el preu, per afavorir la presa de consciencia vers el canvi.
  • Si esteu interesants en ampliar informació o implementar l’activitat, poseu-vos en contacte amb activitats2@xfragil.cat
Respondre