Què és el FXTAS?

Què és la Síndrome X Fràgil?

Fa vint anys, els Drs. Randi i Paul Hagerman parlaven d’una nova malaltia neurològica que afecta als portadors de la permutació del gen FMR1. Aquest gen tan sols es coneixia pels afectats amb mutació complerta a la Síndrome X Fràgil i era evident que la inactivació del mateix gen per excés de repeticions ocasionava discapacitat intel•lectual.

Per contraposició, els portadors amb menor nombre de repeticions del CGG (de 55 a 200, permutació) tenen gens FMR1 que estan molt activats (massa FMR1 ARN missatger), obrint la possibilitat de generar insuficiència ovàrica precoç (en castellà sigles “FOP”) en dones portadores, així com desordres neurològics, identificats com FXTAS (sigles provinents de l’anglès “Fragile X Associated Tremor/Ataxia Syndrome”) en els adults de major edat: tremolor, problemes d’equilibri, neuropaties, problemes de memòria. El FXTAS generalment afecta a portadors que s’apropen als 50 anys i amb major prevalença en homes que en dones. El FXTAS és conseqüència, per tant, d’un mecanisme completament diferent (gen massa activat- ARN en excés) al del Síndrome X Fràgil (gen desactivat, no hi ha ARN, no hi ha proteïna).

En el breu període de temps en el que s’ha descrit el FXTAS s’ha arribat a algunes conclusions. Es sap que l’excés d’ARN produït en el gen FMR1 és tòxic, i també que hi ha alguns aspectes que no funcionen correctament en les cèl•lules del cervell. Per exemple, s’ha descobert que molts individus amb FXTAS tenen una neuropatia perifèrica (pèrdua de sensació o brunzits a peus i mans) i aquesta neuropatia pot relacionar-se amb la funció anormal de la proteïna que normalment es troba al nucli de les cèl•lules nervioses.

Les mutacions separades en aquesta mateixa proteïna poden desembocar en la neuropatia. Un grup multidisciplinari de l’Hospital Clínic de Barcelona i l’Hospital de Sant Pau estan treballant en la investigació del FXTAS, amb la col•laboració amb l’Associació Catalana Síndrome X Fràgil.

Diagnòstic del FXTAS
  • Atàxia de la marxa
  • Demència i tremolor d’intenció
  • Tremolor d’intenció, demència o parkinsonisme en individus amb signes radiològics o característics de FXTAS amb història familiar de discapacitat intel•lectual i/o menopausa precoç.
  • Si un pacient té un diagnòstic positiu per la permutació en FMR1 ha de rebre informació sobre el síndrome FXTAS i, juntament amb la seva família, ha de ser visitat per un assessor genètic.
  • Entre els homes portadors de la permutació, entre un 30-50% poden desenvolupar FXTAS, depenent del nombre de repeticions i de la edat de l’individu (s’incrementa amb la edat
  • Entre les dones portadores, entre un 8-16% poden desenvolupar FXTAS. La insuficiència ovàrica precoç augmenta un 20% en les portadores i últimament s’està observant disfunció tiroidea i fibromiàlgia com a dades inicials investigades.
caCatalan