Butlletins

ButlletinsBoletinesReports

Butlletins publicats fins ara per l’Associació

Els Butlletins són informes de caràcter trimestral en els quals es recull tota l’activitat de l’Associació, així com l’agenda més immediata per als propers mesos. De la mateixa manera, també s’inclou informació d’interès relacionada amb la Síndrome X Fràgil.

Butlletí nº1: Primer semestre 2005suport-butlletins
Butlletí nº2: Segon semestre 2005
Butlletí nº3: Primer semestre 2006
Butlletí nº4: Segon semestre 2006
Butlletí nº5: Primer semestre 2007
Butlletí nº6: Segon semestre 2007
Butlletí nº7: Primer semestre 2008
Butlletí nº8: Segon semestre 2008
Butlletí nº9: Primer semestre 2009
Butlletí nº10: Segon semestre 2009
– Butlletí nº11: Primer semestre 2010
Butlletí nº12: Segon semestre 2010
Butlletí nº13: Primer semestre 2011
-Butlletí nº14. Segon semestre 2011
Butlletí nº15: Primer semestre 2012
Butlletí nº16:  Segon semestre 2012
Butlletí nº17:  Primer semestre 2013
Butlletí nº18:  Segon semestre 2013
Butlletí nº19:  Primer semestre 2014
Butlletí nº20:  Segon semestre 2014
Butlletí nº21:  Primer trimestre 2015

La Revista de l’Associació

Revista 4t trimestre 2016

Revista 1r trimestre 2017

Revista 2n trimestre 2017

Revista 3r trimestre 2017

Revista 1r trimestre 2018

Revista 2n trimestre 2018

Revista 3r trimestre 2018

Revista 4t trimestre 2018

Revista 1r trimestre 2019

Revista 2n trimestre 2019

Revista 3r trimestre 2019

Comentaris tancats.