Programes

“El futur del teu fill és sempre avui. Demà serà tard” (Gabriela Mistral)

El Programa d’Autodeterminació (PdA) va començar l’any 2014 per promoure la integració social dels joves amb SXF dins el seu entorn habitual. L’objectiu és aconseguir la realització personal i el desenvolupament de conductes, dinàmiques i aprenentatges per la vida adulta, afavorint la màxima autonomia de la persona. Els avenços de conducta s’han assolit de forma adaptada a l’entorn natural de l’usuari com, per exemple, valer-se per sí mateix a l’hora de viatjar amb transport públic, assistir a serveis públics com biblioteques, poliesportius… i sabent gestionar les sol·licituds pròpies en aquests establiments. En les sortides grupals es treballen les habilitats socials, la cohesió de grup i la convivència a través d’activitats lúdiques i a l’aire lliure.

El protocol que seguim és el següent:

  1. Fem unaprimera entrevista amb els pares doncs sou qui més coneixeu al vostre fill, les seves habilitats i gustos.
  2. Fem una segona entrevistaamb el vostre fill/a on vosaltres podreu estar presents una estona… així el coneixem més i descobrim altres cares d’ell que no sempre es mostren als pares.
  3. Un cop tots estem d’acord en tirar-ho endavant primer fem una visita a la zona, recollim fotografies i ens fem un pla de treball. Aquest pla de treball pot incloure objectius i activitats molt diversos que es van redefinint, adaptant i perfilant a mida que evoluciona la relació i la intervenció amb el vostre fill/a.

Se signarà un compromís per part de tots i un consentiment informat. Comptant l’associació amb una assegurança.

  1. Fixarem un dia de la setmana i cada setmana a la mateixa horael professional assignat quedarà amb el vostre fill/a
  2. Periòdicament (entre un i tres cops a l’any) demanaremveure’ns amb els pares per valorar l’evolució de la participació del vostre fill/a i seguir posant fil a l’agulla en aquest treball conjunt que ha de seguir des de casa

Entre les múltiples activitats i tasques a treballar trobem la de l’ús adequat del transport públic, alternatives en casos d’avaria, el coneixement i aprofitament de les possibilitats d’oci i serveis de la zona, la gestió econòmica, l’ús de la via pública, accions en casos d’urgència, les relacions socials interpersonals, l’adequat ús de la xarxa per potenciar les relacions interpersonals, alternatives en casos d’ansietat, entre moltes altres!

Vols que el teu fill/a es beneficiï del Programa d’Autodeterminació?

Envia un correu a info@xfragil.cat fent-hi constar noms, telèfon, nom i edat del teu fill/a i horaris en que ens podem posar en contacte.

El futur del teu fill és sempre avui. Demà serà tard” (Gabriela Mistral)

El Programa d’Autodeterminació (PdA) va començar l’any 2014 per promoure la integració social dels joves amb SXF dins el seu entorn habitual. L’objectiu és aconseguir la realització personal i el desenvolupament de conductes, dinàmiques i aprenentatges per la vida adulta, afavorint la màxima autonomia de la persona. Els avenços de conducta s’han assolit de forma adaptada a l’entorn natural de l’usuari com, per exemple, valer-se per sí mateix a l’hora de viatjar amb transport públic, assistir a serveis públics com biblioteques, poliesportius… i sabent gestionar les sol·licituds pròpies en aquests establiments. En les sortides grupals es treballen les habilitats socials, la cohesió de grup i la convivència a través d’activitats lúdiques i a l’aire lliure.

“El futur del teu fill és sempre avui. Demà serà tard” (Gabriela Mistral)

El Programa d’Autodeterminació (PdA) va començar l’any 2014 per promoure la integració social dels joves amb SXF dins el seu entorn habitual. L’objectiu és aconseguir la realització personal i el desenvolupament de conductes, dinàmiques i aprenentatges per la vida adulta, afavorint la màxima autonomia de la persona. Els avenços de conducta s’han assolit de forma adaptada a l’entorn natural de l’usuari com, per exemple, valer-se per sí mateix a l’hora de viatjar amb transport públic, assistir a serveis públics com biblioteques, poliesportius… i sabent gestionar les sol·licituds pròpies en aquests establiments. En les sortides grupals es treballen les habilitats socials, la cohesió de grup i la convivència a través d’activitats lúdiques i a l’aire lliure.