Objectius

ObjectiusObjetivosObjectives

Tal i com s’estableix a l’article 2on dels estatuts, l’Associació Catalana Síndrome X Fràgil té la seva raó de ser en la orientació, facilitació, assessorament, investigació, defensa i col·laboració de les diferents àrees que afectin a persones, centres o professionals dedicats a l’estudi i atenció de la Síndrome X Fràgil.

 Per aconseguir la seva missió, l’associació té els següents objectius:

  • Defensar la dignitat i els drets de les persones afectades amb la Síndrome X Fràgil i de les seves famílies.
  • Assessorar  i/o oferir recolzament a pares, entitats escolars, entitats d’oci, professionals, institucions nacionals i estrangeres, i altres per a la consecució d’autonomia personal de les persones amb Síndrome X fràgil i la millora del seu nivell de vida. 
  • Planificar i desenvolupar activitats que responguin a les necessitats de les persones amb Síndrome X fràgil i a les seves famílies.
  • Col·laborar amb institucions oficials i privades en els estudis o treballs conjunts que afavoreixin el coneixement d’aquesta problemàtica.
  • Sensibilitzar i difondre la realitat i les necessitats de les persones afectades amb Síndrome X Fràgil i les seves famílies per mitjà de les activitats de formació i intercanvi de projectes, experiències i investigacions com ara cursos, cursets, congressos, jornades, conferències i altres.

Comentaris tancats.