Característiques

CaracterístiquesCaracterísticasFeatures

Característiques

  • Provoca disminució en la capacitat intel·lectual en el 80% dels homes i el 30% de les dones que la pateixen.
  • Són nois i noies amb bona capacitat d’imitació, bona memòria, sentit de la orientació i un peculiar sentit de l’humor.
  • Durant la infància, es caracteritzen per ser nens que generalment assumeixen les adquisicions evolutives (caminar, parlar,…) mès tard que els altres.
  • Quan són petits són més evidents els problemes de conducta : rebequeries, hiperactivitat, aleteig de les mans, conductes autistes i evitació de la mirada.
  • També són freqüents el llenguatge repetitiu, les dificultats d’aprenentatge (especialment en l’àrea de las matemàtiques) i els trastorns d’atenció.
  • En les nenes l’afectació sol ser més lleu , i es troben problemes d’atenció, d’aprenentatge i timidesa.
  • Els trets físics característics són molt variables i no sempre es troben tots en un mateix individu, i en molts casos no apareixen fins després de la pubertat.

Comentaris tancats.