03 abr

Estratègia educativa per afavorir l’autoregulació de les habilitats socials en les relacions interpersonals

Autor: Comunicació Categories: Recursos
Estratègia educativa per afavorir l'autoregulació de les habilitats socials en les relacions interpersonals

Al Programa d’Autodeterminació de l’ACSXF utilitzem el següent recurs educatiu per l’autoregulació de les habilitats socials en les relacions interpersonals.

Primerament cal determinar què volem afavorir diferenciant-hi dos grans grups:

  1. Adquisició de les habilitats socials. Fomentar l’aparició de vocabulari, augmentar les relacions socials…
  2. Reorganitzar pautes socials de comunicació. Les habilitats socials son adquirides però cal adaptar-se a les normes socials.

Presentem dos recursos, el primer d’ells, la teoria sistèmica, útil per als dos grups. El següent, presenta un caràcter variable en funció d’allò que volem potenciar o reduir.

La teoria sistèmica descriu com les nostres relacions estan condiciones pels sistemes (Microsistema, Exosistema…) on participa cada persona i com aquests s’influeixen. En aquest sentit, la primera tasca consisteix en presentar al nostre fill/a els diferents sistemes on està adherit. Li explicarem les característiques rellevants de la família, de les persones conegudes i, tanmateix, dels desconeguts. Amb el nostre suport, haurà d’identificar quines persones del seu entorn participen en cada grup i com ens relacionem amb aquestes. Per exemple, amb la família sovint ens enviem whatssaps per conèixer com estan. Amb les persones conegudes no ens n’enviem gaires però podem enviar algun per felicitar l’aniversari, l’any… En canvi amb les persones desconegudes (aquí podríem posar-hi una botiguera d’un espai que freqüentem) no disposem del seu telèfon i, per tant, no hi ha relació més enllà d’un moment puntual. Han de ser característiques identificables (que no siguin abstractes) i excloents (que en un grup no aparegui la mateixa que en un altre). En l’estratègia que es presenta s’enganxaran les diferents característiques (paraula, imatge, pictograma en funció de les característiques de cada participant).

La part pràctica es començarà amb la graella d’autoregulació. Presentem un exemple per la reorganització de pautes socials de comunicació. Per l’adquisició d’habilitats socials nomes caldria modificar els ítems a avaluar o aconseguir.

Graella d'autoregulació Graella d'autoregulació

Per exemple, detectem que el nostre fill/a té:

  • repeticions en la comunicació (es possible que aparegui per dificultat de parlar d’altres temes)
  • saluda a tothom que veu o no saluda a ningú
  • no respecta els silencis en una conversa amb els altres o està en silenci i no participa

Una vegada detectat allò que volem avaluar l’anotarem a la graella i li explicarem. La persona prendrà consciència d’allò que volem estimular. Avaluarem cada ítem amb el sistema de mans (bé, regular o malament). Aquest sistema els hi permet visualitzar la nostra valoració, podem utilitzar d’altres com colors, copes, sistema numèric… segons característiques del participant). En qualsevol cas, és interessant no utilitzar el binomi bé-malament únicament i proporcionar una categoria intermitja.

Conjuntament amb el participant realitzarem valoracions periòdiques. Es interessant anotar una situació social existosa i altre que volem millorar. Primer descriurem bé la situació. Posteriorment, el participant amb el nostre suport detectarà a quin grup pertany la persona que es descriu en la relació social. Per exemple si es una veïna de fa temps (una persona coneguda). Podem recuperar la teoria sistèmica i repassar característiques. A continuació, avaluarem cadascun dels ítems proposats amb el sistema de mans i anotarem el que ha passat (ha saludat a la veïna quan estava al costat, l’ha saludat de molt lluny…). El registre d’HHSS s’ha d’iniciar de manera periòdica (2/3 cops per setmana). Quan aconsegueix en una graella les tres mans cap a dalt posarem una estel, una signa… algun distintiu rellevant. Quan aconsegueixi X distintius rebrà un reforç positiu, diploma, activitat que li agrada…

Si estàs pensant en practicar l’autoregulació d’HHSS amb una persona i tens dificultat per realitzar el recurs o vols més informació d’aquest, posat en contacte amb activitats2@xfragil.cat

Respondre