07 feb

Nova estratègia d’inclusió social a la ciutat de Barcelona

Nova estratègia d'inclusió social a la ciutat de Barcelona

Durant el mes de gener es va presentar i debatre la proposta metodològica per impulsar una Estratègia d’inclusió social i de reducció de les desigualtats de la ciutat, amb membres del Consell de la Governança de l’Acord Ciutadà i les persones referents de les Xarxes d’acció de l’Acord.

L’Estratègia, que tindrà un marc temporal de 10 anys, pretén aglutinar les actuacions d’inclusió social de tots els actors de la ciutat. De la mateixa forma, també busca cohesionar totes les àrees municipals que disposen de projectes i accions que es relacionen amb la intervenció en l’àmbit de la inclusió social.

D’altra banda, l’Estratègia tindrà com a finalitat fixar uns objectius i criteris d’actuació marc per totes les polítiques, plans i programes d’actuació de tots els actors en l’àmbit de la inclusió social, i identificar i desplegar projectes clau de futur basats en l’acció compartida i que seran gestionats en xarxes de coproducció entre diferents actors.

Respondre