09 abr

Com obtenir la targeta sanitària Cuida’m

Autor: Anna Riera Categories: General, Notícies
Com obtenir la targeta sanitària Cuida'm

Posem a la vostra disposició la informació sobre la Targeta Sanitària Individual (TSI) Cuida’m. Aquesta tarja permet identificar a les persones que tenen unes característiques clíniques específiques per a que puguin rebre una atenció diferenciada, amb un tracte més adequat i personalitzat amb els professionals i els serveis sanitaris.

Com s’explica a la web del CatSalut estan incloses “les persones amb diagnòstic de demència (amb un nivell d’afectació cognitiu moderat), dany cerebral amb trastorn de la conducta, discapacitat intel·lectual (retard mental) greu i profunda, discapacitat intel·lectual (retard mental) lleu o moderada amb trastorns de conducta, trastorns de l’espectre autista (autisme) i/o que pateixin alguna malaltia minoritària cognitivoconductual de base genètica en l’edat pediàtrica amb trastorn de conducta”. 

Per a obtenir-la s’ha de sol·licitar o per part del professional que tracta a la persona en qüestió o per part del seu titular o representant (familiar o tutor). Un cop acceptats tots els tràmits es rebrà a casa.

Respondre